Hoyga Barashada Tawxiidka

www.towxiidka.com

  
  
  
Get Adobe Flash player

Dadka booqanaya webka

We have 38 guests and one member online

  

1)- “Iimaan” ama (الإيمان), waa erey carabi ah, macnihiisuna luuqad ahaan waa: “rumaynta”, ama: (التصديق).

Oo ah: “wax laysu sheegay oo la qiro inuu run yahay”. ama: “run u qaadasho”.

Qur’aanka waxaa ku soo arooray: (وما أنتَ بمُؤمنٍ لنا)

Oo ah: “naga rumaysan maysid”

Wuxuu ka yimid ficilka(falka): (آمنَ يُؤمِنُ إيماناً), oo ah:

(waa u rumeeyey- waa u rumaynayaa- rumayn )

 Hadaba ereyga (rumayn): “waa ogaal iyo qirid la qiro, runnimada khabar laysu sheegay”.

Waa: “runsasho ama rumaysasho”.

Wuxuu ku yiri Al-azhari kitaabkiisa: (تهذيب اللغة)

"وأما «الإيمان» فهو مصدر: آمن يُؤمن إيماناً؛ فهو مُؤمن.

واتفق أهل العلم من اللُّغويين وغيرهم أن «الإيمان» معناه: التَّصْديق"- اهـ -

Oo ah: “ereyga (Iimaan) wuxuu ka soo fuley ficilka:

(آمنَ يُؤمِنُ إيماناً), oo ah:

(waa u rumeeyey- waa u rumaynayaa- rumayn )

Qofkuna waa: “rumeeye” (مُؤمن), waxayna isku wada waafaqeen ehelka cilmigu, kuwa luuqadda yaqaan, iyo kuwa kaleba inuu ereyga (Iimaan) macnahiisu yahay:  “rumayn”التصديق("(

……….

2)- Iyadoo ereygu gaarayo -luuqad ahaan- wax walboo la rumaysto, buu qur’aanku u adeegsadey, rumayn gaar ah. Taasoo ahayd:

“khabarkii rusushu sheegeen; oo la rumaysto, lana qiro inuu xaq yahay”.

 

Kuwa cilmigii Nabiydu keeneen rumeeyey, sharcigu wuxuu u bixiyey: (mu’min – mu’miniin), (مؤمن - مؤمنين), oo ah: (rumeeye - rumeeyeyaal).

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved. www.towxiidka.com