Hoyga Barashada Tawxiidka

www.towxiidka.com

  
  
  
Get Adobe Flash player

Dadka booqanaya webka

We have 61 guests and no members online

1)              Alxamdu lillaah iimaanku waa              hibo ilaahay e

2)             Asal kaaga iman maayo iyo                    dhaxal awoowaade

3)             Ehelaan ku siinaynin  iyo                       aabbe iyo wiil e

4)             ixsaan laguma soo helahayiyo              iibsashiyo beec e

 

5)             awood laguma soo leexsadiyo              ururro waaweyn e

6)             ikhtiyaarku idinkii alluu                         ku imanaayaa e

7)              isagaa na uumoo ogsoon                        kii istaahila e

8)             intuu uurka hooyadi jiraa                      la aktubaayaa e

 

9)             dibna amarradiyo aayaddaa                   lagu ilhaanshaa e

10)        istiqaamo kama tago intuu                    abidki joogaa e

11)          ayidaad ilaah baa jirtoo                          lagu adkeeyaa e

12)         insigiyo jinniga iishaybaa                       laga ilaashaa  e

 

13)         Ibliis baa ku daalaaya iyo                       ururradiisii e

14)         waa udub an liic liicin iyo                       buur adayg badane

15)         waxa uu iftiinsanahayaa                         addillo waa wayne

16)         ifkigiyo shubhada aywadaan                 waa arkahayaa e

 

17)         afkaar gaalo uma dhuumatiyo               ereyo shaydaan e

18)        akbarkii shirkiga lama tusiyo                eheladiisii e

19)         uduufadi habowdiyo ma galo                aragtidoodii e

20)       ibtidaaca  idilkiiba   waa                         ku inkiraayaa e

 

21)         alle weeye owliyadiyo                             eheladiisii e

22)        aayaddiyo isagaa aqbalay                       amarradiisii e

23)        allow iga dhig iimaan nin lihi                waa aflaxayaa e

24)        allow iga dhig kama aamin ihi               ololka naareede

 

25)        iimaanka adigaa baxshoo                       Uunku kaa sugin e

26)        aadane ma qaybsheen hadii                   laga adeejaa e

27)        eexashada ma daayiyo kanaa                 ina adeerkay e

28)       awood li’ida laga yeelay waa                  mahad ilaahay e

 

29)        oraahdeeda maansada marbaa              la isticmaalaa e

30)       hadii aad ilaahay dartii                           ugu hadlaysaa e

31)         haddii aad acdaa’diisa badan                ku afxiraysaa e

32)        adoon ka inxirafayn cilmiga                   addilladiisii e

 

33)        “xassaan” baa aqoontiisa  gabay            lagu ogsoonaa e

34)        “ina Maalik” baa laga arkiyo                  ina Rawaaxeeda

35)        asxaab weeye  iimaan leh iyo                 niman ansaareed e

36)        iyagoo ag joogay “Rasuul”                      aad u tiriyeen e

 

37)        asaaliibta gabayada ninkii                      aada ma aheyn e

38)       maantana ilaahbaa qadarey                   inaan iraahdaa e

39)        rag aan aayad garanaynin baa                oriyey mooyaan e

40)       waqtigayga kuma iibiyeen                      ereyadiisii e

 

41)         inamada na eedaynayoo                         na afxumaynaaya

42)        iyagoon aqoon noolahayn                      nagu abyoonaaya

43)        oo aamus laga waayaybaan                    ku abhinaayaa e

44)        islaam nimana wow sheegi iyo              arrimo diineed e

 

45)        waxaan uur ku hayn waayey baan        u aqrinaayaa e

46)        Rabbi waa awoodaa inay                        ku intifaacaan e

47)        indhihii daboolnaana ay                         arag ku yeeshaan e

48)       Islaamkiyo u soo wada noqdaan           addiladiisii e

 

49)        Iimaan af maahiyo inaad                        erey tiraahdaa e

50)       Uurkuu ku yaal oo xubnaa                     laga arkaayaa e

51)         Afkaaguna wixii uurka  jira                    buu if bixiyaa e

52)        Saddexdaa ninkaan  urursanayn          malaha iimaan e

 

53)        Ibliiskuba ma diideyn inuu                    erey yiraahdaa e

54)        Aakhiriyo Ilaah waaxidaba                     waa ogaan jiraye

55)        Waxse eel qabsaday waa markuu         diiday amarkii e

56)        Isla weynidii baa hodiyo                         asal ku faankii e

 

57)        laa ilaaha illa laahu waa                          asalka towxiide

58)       hadii ay ikhlaas wadato bay                    ku anfacaysaa e

59)        shirki looga soo ururayiyo                      eheladiisii e

60)       hadii kale  oraah weeye aan                   uurka  kaa jirin e

 

61)         Ashahaado aan wadan ikhlaas              ma aha iimaane

62)        Mar haduu ishraak jiro waxaa              lumay oraahdii e

63)        Wixii aad acmaal suubisuu                    eber ka yeelaa e

64)        Iska jira dabinkuu ibliis                          aasay waysaga e

        

65)        Rabbi amarradiisiyo adoo                      aayadaha diidi

66)        Islaamnimada aad sheegataa                waa af iyo beene

67)        Waa amaanidii reer yahuud                  ku ibtiloobeene

68)       Waxba yaan “irjaa” lagugu sirin            yimid iftiinkii e

 

69)        laba bay anwaacdiisu tahay                    aadanoo idil e

70)        ashqiyiyo wax lookala duwaa                ehelu khayrkii e  

71)         jannadii udgooneyd inbaa                      abid ku noolaan e

72)        inta kale cadaab ololi baa                       lagu illaawaa e

 

73)        Aadane ashqiyo wow batuu                   yiri Ilaaheene

74)        alfigiiba axad baa janada                        laga aroorshaa e

75)        In yaroo islaamtoo xujada                      aragtay mooyaane

76)        Ha adeecin buu yiri intii                         iilataa badane

 

77)         “Sumar” iyo “ancaam” iyo “axqaaf”      Ururshe tawxiide

78)        Akhbaaraha “acraaf” iyo  ku yaal          aayadaha“Huudba

79)        “Anbiyiyo”  “Ikhlaas” iyo intii                ururka xaamiima

80)       Waddaday “Israa” iyo “furqaan”           nagu abbaareene

 

81)        Albaqriyo” aqoontiyo cilmiga                 Aaddan lagu sheegay

82)       “Annisiyo” axkaamtii ku tiil                   Aayadaha “Nuur” ba

83)       Jihaadkii “Anfaal” lagu amriyo             “aalcimriyo”“Towba”

84)       Awalkiyo haddaad aayadaha                 Aakhirkaba eegto

 

85)       Istiqaama mooyee wax kale                   nama amraayaane

86)       Shirki iyo waxay naga eryeen                 eheladiisii e

87)        Xujadaa ebyoonaatey iyo                        aayadaha muuqday

88)       Sida loo inkiray buu ninkii                     ogiba yaabaa e

 

89)       Suufiya aqoon yaridi bay                        la inxiraafeene

90)       Ictiqaad xun baw baxay markay            asalki tuureene

91)         Anwaacdii shirkiga oo dhan bay           aaminahayaane

92)        Odayey ilaaheynayaan                            Owliyiyo shiikhe

 

93)        Addoon suubban “Jeylaani” waa           loo aqoon jiray e

94)        Shirki laguma eedeynin iyo                   iilashiyo ceebe

95)        Islaam iyo wuxuu uunka baray            aayad iyo diine

96)        Maantana “Ilaah” oo kalaa                     qaar ka aaminay e

 

97)        Qabrigii Awees dheere                            baa la ictikaafaa e

98)       Uluuf iyo uluuf buu nafluhu                 ku ururaayaa e

99)        afaaciil ilaah necebyahay                        ku ag sameeyaane

100)  Owlaad iyo wax laga dhowrayaa             ariyo geelii e

 

101)    Barkhadlaa umuuraha culcul                loo irkanayaa e

102)   “Heemaa” la aga yuururaa                      odaga Baar dheere

103)   “Ina Faarax aw- jabarti” iyo                   “Ooyaayiyo Nuure”

104)   ”Ow-Cismaanna”waa imanayaan           ururka sheydaane

 

105)   Arligeeni Awthaanti bay                         Aad u badiyeene

106)   Iyagiyo asnaamtii “Qureysh”                 Waa isku axkaam e

107)   Allow suuli amarkaagi bay                     ku iftiroodeene

108)  Allahayow rag iimaan lehoo                   adag u soo aadii

 

109)   Aakhiro raggii tegey aduun                    kama adeegaane        

110)    “Barzakh” lagu albaabaa jiroon             axadna dhafeyne

111)     Ergo kuma maqnee aakhiray                 u intiqaaleene

112)    Arwaaxdoodi waa lala tegoo                  oogadii maqan e.

 

113)    Rabbigii iyaga uumay bay                       u intahoodeene

114)    Abaalkay lahaayeenna waa                     wada  arkaayaane

115)    Waxay ku istareexeen jannada              udugga weyneyde

116)    Ama ololka naareed ayey                        ku indha beeleene

 

117)     Idinkaa is daalinahayee                          Arrimihiin mooge

118)    Hadii ay itaal leeyihiin                            iil ma geliyeene

119)    Aboor kuma idleysteen qabriga             owdan gudihiisa

120)   Adduunkay lahayeen rag kale              kama adeegeene

 

121)    Ninka eheladiisii gaboo                          iilka yara jiifa

122)   Kan adduunyo weydiinhayaa                amar xun haystaa e

123)   Awoowow hadaad leedihiyo                  owliyooy kaca e

124)   Inaad eeddo mooyee anfaco                  kama arkaysaane

 

125)   Istiqfaarka ehelkiisa waa                        loo idmahayaa e

126)   Inaad uunka akhiro wacdaa                   waa islaam li’iye

127)    Axkaamtii adduunkiyo ka tage              arrimihiisii e

128)   Sidee kuu ajiibaa hadaan                       ereyba gaadheynin

 

129)   Ilaahii iyaga uumay baa                          oofsadoo dilaye

130)   Irzaaqdii addoonkiisa waa                      kii ogaan jiraye

131)    Aadane muxuu ii taraa                            aakhiro u guray

132)   Afkaartii maxaa rogay caqliga                aragtidiisii e

 

133)   Suufiya axwaasheedu waa                      aafo iyo ceebe

134)   Iimaan haduu jiro sidaa                         uma ekaadeene

135)   Adillada ma dideen cilmiga                   loo akhrinayaa e

136)   Bal maxay Islaam ula bexeen                weys arka hayaane

 

137)    Iska jira ilaahnimadi bay                        Axad u diideene

138)   Iska jira waxay uunka geyn                    ololka naareede

139)   Iska jira shayaadiin insigu                     waa anfaca done

140)   Iska jira askartii ibliis                             ururshey weeyaane

 

141)    Dawladihii Islaam sheegan jiray           waanu aragnaa e

142)   afka dhaafi waa ereyadey                       ku andacoodeene

143)   Kufri baa aqoon looga dhigay                la ictiqaadaa e

144)   Ujeedooyin kooduna ma aha                 inay islaamaane

 

145)   Astaan weeye aan agab lahayn              umuradoodii e

146)   Aqoon laaweyaal aan talada                   aaddan garanayne      

147)    Waa niman qalbigu owdmey oon         aayad galaheyne

148)   Iyagoo indhaha beeley bay                     amagsanaayaane

 

149)   Sharcigii abbaaraa ayay                           aga maraayaan 

150)   Ilaah ay adeecaan ma jiro                       Orobbo mooyaane

151)    Ilbaxnimo waxay moodayaan                waa indha la’aane

152)   Afkaar weeye gaal ururshay iyo             tala ibliisaade

 

153)   Dad baa umaro moodaaya iyo               odayo waaweyne

154)   Waa wada adoon jilicsan iyo                 ey rabbaayada  

155)   Istiqlaal maloo odhan mayaan              sida abbaareyde

156)   Orgi geesalaa dhaama iyo                       owrka reeraha e

 

157)    Iyagoo Ilaahood nacay                            gaal u ololaane

158)   Ehelkii nasaaroobay baa                         aaminoo raba e

159)   Iyagow akhriyey qurunka ay                  nagu afuufeene

160)   Illayl iyo dharaar bay baraan                 aragti shaydaane

 

161)    Askar weeye amarkooda bay                  aad u sugayaane

162)   Halkii loo ishaaray durbaba                   orod ku gaadhaane

163)   Islaamkiyo waxaa lagu diraa                  eheladiisii e

164)   Ifki kama xishooodaan Inay                  been unkahayaane

 

165)   Iimaan haduu jiro sidaa                         uma ekaadeene

166)   Amarkiyo axkaamtii Ilaah                      kama ilduufeene

167)    Cilmi uma aqoodeen kufriga                 aragtidiisii e

168)   Bal maxay Islaam ula baxeen                ways arkahayaane

 

169)   Arlo gaalo iimaan nin lihi                       kuma adkeysteene  

170)   Ikhtiyaar ma yeeshoo hijraa                  la’is amraayaa e

171)     Meeshii Islaam jiro inuu                        aado bay tahaye

172)    Haday afar yihiin waa inuu                    shan ku ahaadaa e

 

173)    Iyaguna uluuf iyo uluuf                          bay ku urureene

174)    Kuwii naarta loo uumay bay                  aga wareegaane

175)    Waxaa loo adeegaa kuwii                       aayaddii nacaye

176)    Irzaaq iyo wax laga dhowrayaa              Amarki maalmeede

 

177)    Ubadkii lunshoo waxay bareen            aragti gaaleede     

178)   Fidradii illowsiiye iyo                             iraddi towxiide        

179)    Iyagoo arkaayaa kufrigu                        ababinaayaa e

180)  Daayeerro baa edeb bariyo                    uubatiyo yey e

 

181)    Iimaan haduu jiro sidaa                         uma ekaadeene

182)   Indho looma taageen kufriga                aqalladiisii e

183)   Bal maxay la aadaamayaan                    aayaddii nece e

184)   Bal maxay Islaam ula baxeen                ways arka hayaane

 

185)   Haday dumar islaamnimo rabaan        ways asturayaane

186)   Oogadooda oo idilna waa                       owdanahayane       

187)   Jalaabiibtu waa amar Alliyo                   Aayad iyo diine         

188)  “Axzaab” iyo waxay noogu taal              aayadaha “nuur” e

 

189)   Akhlaaq waajibaysaa jirtiyo                   aqal la joogaa e      

190)   Aamuskiyo waxaa lagu yaqaan,             erey yaraantii e

191)    Afxumiyo ajnabi lala hadlay                  ka istixyoodaane    

192)   Ehelkana waxaan edeb ahayn,               lama ay aadaane

 

193)   Ubadkey Islaamkiyo baraan                  asalladiisii e      

194)   Adkaartey badshaan oo cilmay             urursanayaane

195)   aakhirkisa leylkay salaad                        ula istaagaane      

196)   Ilqabowsi weeyee Allow                          badi anwaacdooda

 

197)    Maantana adduun weys beddeley        arrimihiisii e

198)   Dumar aan Ilaah iyo aqoon                   aayad baa yimide        

199)   Af guduudan, ooga qaawanoo               aan indhaha laaban       

200) Illayl iyo dharaar bay sidii                      niman ordaayaane

 

201)   Orobbada indhaha beeshay bay            isku ekeeyeene

202)  Ilbaxnimo waxay moodayaan                edeb xumaantii e

203)  aqalkii lunshoo ubadki waa                   kala irdhoobeene

204)  Jirri iyo waxay ababiyeen                       Ubadki waallaa e

 

205)  Iimaan haduu jiro sidaa                         uma ekaadeene

206)  Arrad aan ilaahoodu badin                    kuma abaadeene

207)  Afka nooma buureen markii                  aayad loo dhigo e

208) Bal maxay Islaam ula baxeen                weys arkahayaane

 

209)  wadaaddadi  aqoon iyo labiday              aragti dheeraada

210)   inta badan abbaartii gafoo                      seege  amarkii e

211)    mar horay ammaanadi lunsheen          lagu ogsoonaa e

212)   axdigii ilaahood la  galay                        oofin mahayaan e

 

213)   runta kama abbaarraan markay            arrini joogtaa e

214)   aayaduhu siday oranayeen                     kuma iftoodaan e

215)   inbay muujiyaanoo inbay                       kaa asturayaan e

216)   axbaartii yahuudowdey  bay                  dhaqan ekaadeen e

 

217)    ishraagiyo ifsaadkii jiray                        ka indho laabteene

218)   oraahbaa islaam lagu ahaan                   bay aqrinayaane

219)   kuwii Naarta aadaayey bay                     sii anbinayaae

220)  jano bay ansixiyeen inay                         aakhir gelayaane

 

221)   irjaa bay islaam uga dhigeen                 asalladiisii e

222)  aqwaashii “Karraamiyadi” bay               sii ilbixiyeen e

223)  “Jaham” kii inkaarraan jiray                  aragti raaceen e

224)  afkaar aan hor loo aragna waa               soo ifbixiyeen e

 

225)  anbiyada ilaaheen diroo                         aayadaha siiyay

226)  koodii ishraag fala “Jannada”                lama ag geeyeen e

227)   “Sumar” iyo “ Ancaam”baa dhigoo       la aqrinaayaa e

228)  maxaa loo inkiri waa quraan                  ereyadiisii e

 

229)  ujeedooyinkood waa adduun                inay ku aayaan e

230)  orod bay waxay ugu jiraan                     ururintiisii e

231)   ahdaaftoodi baa gaabatoo                      iishe nimankii e

232)  owlaad iyo wax lagu faanayaa                aqallo waaweyn e

 

233)  eygii “acraaf” lagu matalay                     aad usoo baday e

234)  adduun lagama oon beelayee                wow aqoon xumo e

235)  adoo u ijtihaadaaya bay                          go’i  arwaaxdii e

236)  imtixaanna waa imanayaa                      olol cadaabeed e

 

237)   ninka gaalo ehelsanahayoo                    ka agdhawaanaaya

238)  oo ururka towxiidka  wada                     xumi la aadaaya

239)  afka kula dagaallamahayiyo                   addimadiisiiba

240)  islaamnimada uu sheegayaa                  aabi sow ma aha?

 

241)   umaddaa ilaaheenna weyn                    diiddey amarkiisa

242)  inta orobbo raacdiyo  intaa                    owliyada tuugi

243)  afka waa kawada sheegayaan                inay islaameene

244)  shirkigana inay aamineen                      waa ogsoonnahaye

 

245)  ashahaado aan wadan ikhlaas               waa aqrinayaane

246)  kufri iyo islaamnimadi bay                    ururinaayaan e

247)   ishraag iyo acmaal saalixay                    wada adkeeyaan e

248)  maxabbada ilaah iyo ibliis                      waa ka aragnaa e

 

249)  mana oga in iimaanku yahay                 udubka towxiid e

250)  mana oga  ikhlaaskii  inay                      eber ka joogaane

251)   mana oga acdaadii ilaah                         inay ahaadeene

252)  mana oga inay ehel noqdeen                 ururki shaydaane

 

253)  mar haday axwaashoodu tahay              amar la diidaayo

254)  diintiina laga iishayoo                             laga ugaaroobay

255)  odayadu oraahday dheheen                   la ixtiraamaayo

256)  iimaan ka guuree  miyay                        erey ku liibaani?

 

257)   milladii  ibraahiim ka tegey                   Saatan ma ahayne

258)  mushrik iyo midkii ehelsadaa               waa isku axkaam e

259)  aayadaa is raacsheye annagu                 ma  iftarooneyne

260)  Maa’ iddaan ku aragnaye maxaa           nalagu eedeeyay?

 

261)   aayaduhu addillo weeye oo                    ku ambin maayaane

262)  waxay noo ishaareen inaan                    beri’  ahaanaa e

263)  iyagiyo ishraaggey wadaan                     ka agfogaa naa e

264)  aayaddaanu raacnaye  maxaa                nalagu  eedeeyay?

 

265)  odagii “Musaylama” markuu                 uunka luminaayey

266)  anbiyada ilaah iyo waxyiga                     ku iftiroonaayey

267)   Abuu Bakar afcaashuu layimid              waa ogsoonahaye

268)  ashahaadadoodiyo  ma dhugan             ereyadoodii e

 

269)  khaalid oo amiiruu diriyo                      ururro waa wayne

270)  askartiisu waa tay kufriga                      eber ka yeeleene

271)    waa lagu ammaanaye “Takfiir”              kuma ahaaneyne

272)   asxaabtaanu raacnaye maxaa                 nalagu eedeeyey?

 

273)   nimankii sakkada eeday oo                    aayadaha diiday

274)   ashahaado waa qirahayeen                    inay islaameene

275)   aadaan ma diideynin iyo                        amar salaadeede

276)   Abuu Bakar oraahduu ka yiri                 waa tan la ogaaye

 

277)   afka kama u eegeynin  iyo                      erey la sheegaa e

278)  asaxaabadii  buu kacshiyo                      ururradiisii e

279)   axad uga ogaal badan majirin                arinka diineede

280) waa lagu amaannaye “Takfiir”               kuma ahaaneyne

 

281)   Siddiiq baa iftoodaye maxaa                  nalagu eedeeyey ?

282)  uswadeenni weeyee maxaa                    loola amakaagay ?

283)  maxaa nalagu eersaday hadaan             raacnay amarkiisa ?

284)  iimaan Allaa bixin karee                         edebta maan dhowrno

 

285)  Saba’ iya akhbaarteeda waa                   la aqrinaayaa e

286)  kuwii Cali ilaahaynayoo                          isu adoomeeyey

287)  ashahaado waa qirahayeen                    inay islaameene

288) aadaan madiidaynin iyo                         amar salaadeede

 

289)  markii uu inkiray waysagii                     oogta wayn shidaye

290)  ololbuu ku riday gaalo waa                    cadow ilaaheene

291)   waa lagu amaanaye “takfiir”                  kuma ahaanayne

292)  amiirkaa iftoodaye maxaa                      nalagu eedeeyay ?

 

293)  waagii “tataar”ururay oo                         weerarka ekeeyay

294)  aayadaha in bay diidayeen                     inay adeecaane

295)  istikbaarka waa lagu ogaa                       umaradoodii e

296)  afna waa ka sheeganahayeen                 inay islaameene

 

297)   “ibnu taymiyaa” noo ahaa                      odaga diineede

298)  ashahaadadoodiyo  ma dhugan             ereyadoodiiye

299)  iftaduu ka yiri waa midaan                    lagu illaawayne

300) ololaha dagaal aad uwayn                      buu abaabulaye

 

301)   ururkii  dagaallamahayuu                      awalka taagnaa e

302)  unuunkay jareen waa kufaar                 buu iftoon jiraye

303)  waa lagu amaanaye “takfiir”                  kuma ahaanayne

304)  uswadeena weeye maxaa                        nalagu eedeeyay?

 

305)  imaam Muxammad  sida uu ahaa        waa ogsoonnahaye

306)  ishraaggii adduunkii ba’shuu                aad uweeraraye

307)  owthaanna eber buu ka dhigay              aqallo shaydaane

308) addin iyo af  buu kala hortagey              ururradoodii e

 

309)  islaambayna wada sheegayeen              inay ahaayeene

310)   shirkibuu arkaayee oraah                       kama u eegeyne

311)    marna kama  asmicin ereyaday             ku andacoodeene

312)   waa lagu amaanaye “takfiir”                  kuma ahaanayne

 

313)   kashfiguu allifay haatan baa                  la akhrinaayaa e

314)   eeg eega  iftiroonmayee                          waa ogsoonahaye

315)   imaamkaannu raacnaye maxaa             nalagu eedeeyey?

316)   runta waa  abbaaraye  maxaa                 loo asmici waayey?

 

317)    acmaal gaalo lama eego iyo                   Ereyadoodii e

318)   aasaas markii loo dhisuu                       Aqalku joogaa e

319)   geedkuna  ahaan waa haddaan             Xidid adkeyneyne

320)  asalki haduu go’o farcigu                       Waa angagayaa e

 

321)   masjid lalama aadiyo Salaad                 loo addimayaa e

322)  istiqfaarna loo diid  midkay                   Dhimasho eegtaa e

323)  illaahii abuuraa  niciyo                           anbiyadiisii e

324)  awalkii  “bara,aa “ lagu dhigaye             arag daliilkeeda

 

325)  mumtaxina waxaa laga aqriyay              arrimo waaweyne

326)  haweentaan ilaaheed aqoon                  aaditaan malehe

327)   ubad lalama yeelanahayiyo                    aqal lajoogaa e

328)  geyaan  kuu ahaan meyso iyo                sowjad aamina e

 

329)  waxse lays amraayaa inaad                    ku ijtihaadaa e

330)  Rabbi aayaddiisiyo labaro                      amarradiisii e

331)   aqbalkii hadii laga la,yahay                    ood kasoo rogo,e

332)  albaabkaaga xiro waa Ibliis                    eheladiisii e

 

333)  haweentii islaamtoo ilaah                      raacda amarkiisa

334)  addoon weeye Rabbigeedna waa           inay addeecdaa e

335)  waa inay odaga reerka wada                  u aqrinaysaa e

336)  iftiinkaa ubaxay waa inay                       arag tiraahdaa e

 

337)   hadii uu inkiro oo islaam                       eegi  kari waayo

338)  aqal uma dhisnaanaayo iyo                    ubad lahaystaa e

339)  adeeg uma banaaniyo inay                     oori noqotaa e

340)  waa inay arlada waasaca ah                   aayad barataa e

 

341)   islaax kama furree odagu waa               inuu islaamaa e

342)  istikbaar ibliis baa kugalay                     olol cadaabeede

343)  maxay eed kuleedahay haday                aayadaha raacday?

344)  xaqqiibaa eryaayee maxaa                      loo ayidi waayay ?

 

345)  aqal dumaya oday ciil qabiyo                 ubad dhawaaqaaya

346)  imtixaan adduun gabadha waa              ugu fillaadaa e

347)   xaqse waa adkaadaa markuu                 uurka kaa jiro e

348)  af markii u yahay waa midaan               sii ahaan  Karin e

 

349)  Dabiixada  axkaamteedu waa                amarro diineede

350)  Islaam iyo waxaa loo shardaa                magac ilaaheene

351)   Ehelkii kitaabada horaa                          la istithnoodaa e

352)  Gaalada anwaacdeeda kale                    waa isku axkaam e

 

353)  “wamaa uhila”  ilaaheena weyn            isinki mooyaane

354)  afka  haysku saarina  wixii                     uu ardaal qalo e

355)  mar haduu ilaah kale yaqaan                 oonti waa qurun e

356)  adkaar tiisa lama eego iyo                      ereyadiisii  e

 

357)   Orobbana axqaaddii horaa                     aasan waligeede

358)  Waayo laga adkaa baa jiroo                    ciil la ololeene    

359)  Utuntii ma deyn ee haday                      aarsanahayaane                                 

360)  Uurkaa huraayoo Islaam                        eegan mahayaane

 

361)   Tuugada iftiinkaa dhiboo                       uma adkeystaane

362)  Argagixiso mooyee wax kale                  uma arkaayaane       

363)  Taariikhday aqoon aan yarayn              ka akhrinaayaane

364)  Islaam runa addoon noqon mayey       aaminahayaane

 

365)  Inay orobbo suushey u baqi                   ururka sheydaane         

366)  Waayo bay waxay soo arkeen                arrimo waweyne           

367)   Cumar iyo Abuu-Bakar Siddiiq             ururradii Khaalid        

368)  Aabbaha Cubeydiyo ragguu                   bixiyey  iimaanku

 

369)  Eelkii qabsaday waayadey                      seeftu ololeysey                                     

370)  “Yarmuuk” iyo “Ijnaadeyn” wixii          meydad urey yiillay

371)    Uluuf iyo uluuf buu u go’ay                   ururki weynaa e                                             

372)   Aakhiro rag doonaaya iyo                       aarar baa helay e

 

373)   Argagaxa imbaradoorka helay               uunku wada yaabye               

374)   Urdun iyo Arligii khayrka qabay           orod  ku sii dhaafye

375)   Sida loo eryadey buu ninkii                   ogiba yaabaa e

376)   Waa akhbaar markii ay arkaan              la il darraadaane

 

377)   Iskandariya askartii Allaa                       Gaalo ka eryootay                             

378)  Ifriiqiyiyo waa tii la tegey                       arligi weynaa e                                 

379)   aasaaska qiirwaan markii                       udubka loo tagay                             

380) Istikbaarka gaalada ayey                        ka istareexeene

 

381)   Atlaantigga ayaantii lategey,                  orobbo loo guurye                                  

382)  Akhbaartuu ka tegey “Daariq”waa        lama illaawaane     

383)  Quruun baa Andulus lagu xukumay    aayad iyo diine

384)  Ardayday u soo diran jireen                   aqalladeennii e

 

385)  Amiirkii salaax oo kaley                         abid ka yaabaane                                

386)  Allaah ha u arxamo waa Islaam            inan rumaysnaa e

387)  Orobboo an kala harin markay             weerar ka ekeysay              

388) Waa kii ogeysiis Jihaad                          aaladda u sidey

 

389)  Saliib bay u ololeynayeen                       inuu adkaadaa e                                

390)  Ha yeeshee Islaamkaa kor maray         aayad iyo seefe                            

391)   Ururkii “Xudeyn” buu ku jabay            gaal abaabulay e                    

392)  Waa tay arliga buuxiyeen                       meydadkii uray e

 

393)  “Quddus buu awood uga furtiyo          idin Ilaahiise                           

394)  Usaariyo addoomuu ka dhigay             orobbo waagaa e                 

395)  Inyar baa wax lagu iibin jiray                askarahoodii e     

396)  Ingiriisku odaygay wateen                     eedyey kibirkii e                                       

 

397)   Aar libaax ahaan waayeyoo                    Isinki beenowye        

398)  Oogadaa gariirtaa layiri                          odaga maantaa e                  

399)  Istillaab anfici weydeyiyo                       seddex ilaahiisa                      

400) Aayar inuu isaga, guuro baa                   la ogolaysiiyey

 

401)   Eelkuu ku dhigay “Faatix” waa             lama illaawaane

402)  Istambuul awood uga heliyo                 aayad iyo seefe             

403)  Orobbada Bulqaan oo dhan baa            raacday amarkii                        

404)  “Owstarina” waa tii u tegey                    ololeheennii e                                                                

 

405)  Awood iyo aqoon waayadaa                   naguma aadeyne                                           

406)  Akhbaar weeye goortey arkaan             la il darraadaane                           

407)  Ciil bay la ololaan markay                      abid xusuustaane                                        

408) Waa ashraar axqaad raagtey oo             aasan kuu wada e

 

409)  Intay kaa rabaan waa adoo                     gaalka aamina e                                           

410)   Addoonkooda adigoo noqdiyo              eyga daba jooga       

411)    Axkaamtooda adigoo bartoo                  aayaddii naca e                                            

412)   Adigoo umuuraha xarriman                  lagu illowsiiyo

 

413)   Hadii ay intaa kaa helaan                       kuma eryaayaane                               

414)   Ammaantaada bay badinayaan             goor iyo ayaane                     

415)   Adeerriyo waxay kuu ahaan                   ehelladaadii e                                           

416)   Afka bay ku siin iyo wuxuu                    uurku kuu rabo e                                          

 

417)    Asal raac hadaad noqoto iyo                  aayaddiyo diinta                                             

418)   Argagixisadoodaa tihiyo                         wiil irhaabiya e                                     

419)   Waa ku wada ugaarsanahayaan,           ururka sheydaane                               

420)  waa ku wada unuun goynayaan            waa acdaa wuxu e

 

421)   Dad baa aaminaayoo u qaba                  ehelu kheyrkii e                                             

422)  Halkee orobbo loo mari  ayey                uurka ku hayaane                                

423)  Ubadkii rag baa geeyey iyo                     aabbihii dhalay e                                         

424)  Bal ogow umuurtey wadaan                  aramidey reebto

 

425)  Ahdaafteyda kii doonayow                    waa islaamnimo e                 

426)  Uswadeydu nabigii Alliyo                       waa anbiyadii e                            

427)   Aayaddiyo axaadiista baan                     amar ka qaataa e                                           

428)  Asallada shreecada Alliyo                       udub dhexaadkii e

 

429)  Asaxaabadii baan wataa                          aragtidoodii e                                       

430)  Ictiqaadka iyagaan arkaa                        inay asiibeene                                 

431)   Axaadiis amaaneysa iyo                          aayadaa jira e                                  

432)  Inay a’immadeydii yihiin                       wow aqoonsadey e

 

433)  Ehelkii sunnada raacay baan                 eego leeyahay e                              

434)  Imaam “Maalik” inankii “Idriis”           amase Aw-zaaci                      

435)  Axmed iyo Isxaaq iyo Sufyaan              a’immadii diinta                                   

436)  Aqwaashooda waan qaban waxay         ka ijtihaadeene

 

437)   Addilladu markay muuqatoo                 aayaddu caddaato                                              

438)  Aadane in loo tacasubaa                         waa aqoon xumo e                                             

439)  Shirki bay albaabkiisa tahay                  Aafo iyo ceebe                              

440)  Waa axbaarta adigoo ka dhigay             sida ilaahaa e

 

441)   Gaalada ikhwaan kama dhigtiyo          ehelladeydii e                              

442)  Koluu yahay adeerkey runiyo                Aabbe iyo wiile                               

443)  Mar haduu inkiro oo xaniif                    ila ahaan waayo                         

444)  Waa inaan arliga waasaca ah                 kala aroornaa e

 

445)  Ruuxii Ishraagiyo ka taga                       ehelladiisiiba

446)  Isir kama an eegaayo iyo                        aabbihii dhalay e                         

447)   Haduu yahay Amxaar dhalada iy          inan Amriikaan a                         

448)  Waa inaan Ilaahay dartiis                      ehel ka yeeshaa e

 

449)  khilaafada  islaanimada baan                xaq u arkayaa e                             

450)  dowlad aan abbaarteeda marin             waa inkirayaa e                             

451)   ansaarteeda noqon mayo iyo                 askaraheedii e                             

452)  waa waxaan marnaba ii ekeyn               inaan addeecaa e

 

453)  Aayado “Takfiir” iima bixin                    iyo axaadiith e                                           

454)  “Anwar” iyo Atbaacdiisi baa                   sheegey ereygaase                                       

455)  Been lagu idaaceeyo waa                        jaahil alabkiise                                           

456)  Cay bay itaal bidi markay                       addillo waayaane

 

457)   Annagaan nin iimaan ka lumay            edeb ka dhowreyne                   

458)  Anbiyada afxumidii la yiri                      dhaaxa la ogsoone                            

459)  Uswo kale hadaynaan lahayn                iyaga mooyaane                  

460)  Waa inaan adkeysigi badnaa                 uga ekaannaa e

 

461)   Xizbigii Ilaaheennu waa                         ehelka Towxiide                                      

462)  Ninkii xumi la eegana hayaa                  iishay oo lumay e                                 

463)  Islaam baan u jiraheynin iyo                 agab salaadeede

464)  Isagoon abaal u erganayn                       aakhiruu imane

 

465)  Jaxiim ololi iyo waa la geyn                   edeg ciriiryoone                                

466)  Istillaabta ehelkeeda bay                        isku arkaayaane                      

467)   Fircown iyo Abuu-Jahallo bay              ollog wadaagaane                       

468)  Ibliis baa u wehel yeelayiyo                   ururradiisii e

 

469)  Ummaddaan awoodeedu waa               aayaddoo qura e                           

470)  Insilaakh haduu dhaco kufriga             baa la hoos imane                   

471)    Waa sunno ilaaheen dhigoon                eexasho aqoone                         

472)   Taariikhna waa laga akhriyey                kii og baa garane

 

473)   Addunkana Islaam baa u hari               waa nusuus adage                   

474)   Afka laguma damin karo Iftiin              uu Ilaah wado e

475)   Bi’idni-laahi iimaan ragloo                    aarsadaa imane                       

476)   Bi’idni-laahi amarkii Alliyo                    aayaddaa talin

 

477)   Soomaali urur  weyn leh iyo                  aalad iyo xoogag                         

478)  aduunyada mar bay soo martoo           waa tan la ogaaye                          

479)   sida ay axwaashii ahayd                         nagama  owdnayne                           

480) afkaar gaalo laga keenay bay                 uunka barayeene                        

 

481)   ishtiraaki yey oran jireen                       waa islaanimo e                        

482)  ubadkey ilxaad iyo bareen                     erayadii “liinan“                         

483)  “Maarkis“ baa abwaan laga dhigiyo      gaalki “Aangalis” e

484)  odayaa u heesiyo kuway                         “Ubax” lahaayeene

 

485)  addoommada ilaahooda weyn              u ogolaan meyne                            

486)  “ Islaamkaa” la doon dooni jiray          eheladiisii e                     

487)  istikbaar  arliga lagu maraa                   aad usaa iday e                       

488) is addoonsi baa jiri  jiriyo                       amar ku taagleyn e

 

489)  “Aabbow” waxay oron jireen                 oday  an toosneyne                 

490)  na hoggaami abidkaaba  waan              ku aqbalaynaa e                      

491)   in yaroo islaamtoo cilmiga                    aragtay mooyaane                      

492)  waxay wada adeeceen kufriga               umaradiisii e

 

493)  dabadeed  ilaah baa ridoo                      eelki baa yimide                        

494)  aadane asbaab weeye  oo                       lagu adeegtaa e                       

495)  afganbiga ku dhacay waa ilaah              amarradiisii e                       

496)  isagaa albaabbada  uxiray                       eede nabadii e

 

497)   ummadaan islaamayn waxbaa              lagu asiibaa e                        

498)  waa sunno ilaaheen dhigoo                   aayadaa  yiri e                        

499)  ciqaabaha  ka iman karaa ilaah             waa uluuf badan e  

500) saddexdii  “Ancaam” bay iyagu             ku ibtiloobeene

 

501)   isir isir  ukala reeb hadday                    urursanaayeene                         

502)  aalad buu isugu dhiibay iyo                   olol  rasaaseed e

503)  eeyo waalan baa laga dhigiyo                uubatiyo weere                     

504)  Orobiyo Afrika yaabe    iyo                     Aasiyoo idil e

 

505)  abaal marin cadli ah weeye  iyo            reer istaahiley e                     

506)  imtixaan rabbaani ah hadduu               aadanaha maago                         

507)  indhihii daboolnaa inbay                       arag uyeeshaane                     

508) wax la eegi ururradu    inay                    dib u islaamaane

 

509)  halka laga asiiba ma oga                         odoyadoodii e                        

510)   istiqfaarsi laga waa inay                         dib isu eegaane                       

511)    amnigii  ilaah qaaday bay                       Orobo waydiine                     

512)   ehelkii nasaaroobay bay                         u ashtakoodaane

 

513)   amag amag cidla ah bay hayaan            umaradoodii e                         

514)   hadba  ummad habawday baryada       u agfariistaane                         

515)   dowlad uu “Ibliis” talinayoo                  aayad laga dhowray

516)   Amriikaan addoon looyahay                  aad usagayaane

 

517)    “Es” “Es” tooda badan gaalnimay         tahay astaanteede                       

518)   halka laga addoonsanahayaa                 laga arkaayaa e                          

519)   iimaan hadday leeyihiin                         abid ma sheegteene                       

520)  “Eldoreed” ma aadeen kufriga              aqalladiisii e

 

521)   sidee khayrba uga aaminnaa                 iishe nimankii e                         

522)  Allow talada ehel uma ahee                   aayar naga leexi                      

523)  Allow  aayaddaan  doorannaye             adigu noo hiilli                        

524)  Allow  sahal  umuuraha adaan              axadna moogeyne

 

525)  nin adduun u go’ ay Aakhiruu               ka indha beelaa e

526)  askartii ibliis  lagama sugo                     aayad iyo “Diine”

527)   Allow xooji Iimaanka  iyo                       eheladiisii e

528)  ansaartaadi  noo bixi  raggii                   aaminka ahaa e

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved. www.towxiidka.com