Hoyga Barashada Tawxiidka

www.towxiidka.com

  
  
  
Get Adobe Flash player

Dadka booqanaya webka

We have 5 guests and one member online

(casharka 6aad)

“Diinta xaqa ah siday u beddelanto”

(1)  Sidee isugu xiran yihiin mabaadi’da Diintu ?

1) Casharradii la soo maray, ee looga hadlayey mabaadi’da Diinta Islaamka, laguna caddeeyey waxa looga jeedo: Diin, Iimaan, Islaam, Tawxiid, iyo waxa looga jeedo Kufri iyo shirki , qofkii si fiican u fiiriya, waxaa u caddaanaya xiriirka ka dhexeeya arrimahaa, iyo sida ay isugu xiran yihiin.

Waxaa u caddaanaya:

1- Diinta xaqa ah inayan jirin, haddaan Allaah keligi la rumayn.

2- Rumaynta Allaah keliyana inayan jirin, haddaan Allaah keligi la caabudin.

3- Islaam korena inuusan jirin, haddaan Allaah keligi la caabudin.

4- Tawxiidna inuusan jirin, haddaan Allaah keligi la caabudin.

5- (لا إله إلا الله) afka ahna inayan jirin, haddaan Allaah keligi la caabudin.

2) waxaa ka dhalanaya inaan shaki kaa gelin, arrimaha xaqiiqooyinka ah ee soo socda:

Kow:

- “Qof aan Allaah keligi rumayn, Diinta xaqa ah kuma jiro, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- “Qof islaamka kore diiddan,  Diinta xaqa ah kuma jiro, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan Allaah keligi caabudin, Diinta xaqa ah kuma jiro, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan tawxiidka aqbalin, Diinta xaqa ah kuma jiro, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan  (لاإله إلا الله), macnaheeda iyo ku dhawaaqiddeeda aqbalin, Diinta xaqa ah kuma jiro, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan kufriga iyo shirkiga weyn ka bixin, Diinta xaqa ah kuma jiro, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Labo:

- “Qof aan Diinta xaqa soo gelin, Allaah keligi ma rumayn, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- “Qof  islaamka kore diiddan,  Allaah keligi ma rumayn,  ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan Allaah keligi caabudin, Allaah keligi ma rumayn, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan tawxiidka aqbalin, Allaah keligi ma rumayn, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan  (لاإله إلا الله), macnaheeda iyo ku dhawaaqiddeeda aqbalin, Allaah keligi ma rumayn, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan kufriga iyo shirkiga weyn ka bixin, Allaah keligi ma rumayn, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Saddex:

- “Qof aan Diinta xaqa soo gelin, islaam kore uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- “Qof aan Allaah keligi rumayn, islaam kore uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan Allaah keligi caabudin, islaam kore uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan tawxiidka aqbalin, islaam kore uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan  (لاإله إلا الله), macnaheeda iyo ku dhawaaqiddeeda aqbalin, islaam kore uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan kufriga iyo shirkiga weyn ka bixin, islaam kore uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Afar:

- “Qof aan Diinta xaqa ah soo gelin, tawxiid uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- “Qof aan Allaah keligi rumayn, tawxiid uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan Allaah keligi caabudin, tawxiid uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof islaamka kore diiddan , tawxiid uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan  (لاإله إلا الله), macnaheeda iyo ku dhawaaqiddeeda aqbalin, tawxiid uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan kufriga iyo shirkiga weyn ka bixin , tawxiid  uma ansaxayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Shan:

- “Qof aan Diinta xaqa ah soo gelin, shirki kama bixin, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- “Qof aan Allaah keligi rumayn, shirki kama bixin  , ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof Islaamka kore diiddan , shirki kama bixin,ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan Allaah keligi caabudin, shirki kama bixin,ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan tawxiidka aqbalin, shirki kama bixin, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan  (لاإله إلا الله), macnaheeda iyo ku dhawaaqiddeeda aqbalin, shirki kama, bixin ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Lix: 

- “Qof aan Diinta xaqa ah soo gelin, (لاإله إلا الله) uu yiri kuma muslimayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- “Qof aan Allaah keligi rumayn, (لاإله إلا الله) uu yiri kuma muslimayo , ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo:“Qof Islaamka kore diiddan , (لاإله إلا الله) uu yiri kuma muslimayo,ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan Allaah keligi caabudin, (لاإله إلا الله) uu yiri kuma muslimayo,ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

- Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof aan tawxiidka aqbalin, (لاإله إلا الله) uu yiri kuma muslimayo, ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Si kale haddii loo yiraahdo: “Qof (لاإله إلا الله), macnaheeda diiddan,  ku dhawaaqiddeeda kuma muslimayo ,ama ha sheegto, ama yuusan sheegan”.

Copyright © 2013. All Rights Reserved. www.towxiidka.com